OFERTA


Wykonujemy z dużym doświadczeniem wszystkie etapy robót związanych z budową infrastruktury drogowej, nawierzchni oraz zagospodarowania wokół budynków:

  • roboty ziemne (niwelacje, wykopy, nasypy, wymiany gruntu, podbudowy)
  • sieci zewnętrzne (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodne, elektryczne, gazowe, instalacje podposadzkowe)
  • nawierzchnie drogowe ( z kostki brukowej układanej maszynowo, asfaltowe lub betonowe).
  • wyburzenia, rozbiórki, kruszenie materiałów
  • wynajem i usługi sprzętem budowlanym

Zobacz nasze realizacje!